Η εκμετάλλευση των πόρων ΕΣΠΑ είναι μονόδρομος για την Ελλάδα της κρίσης. 

Δυστυχώς όμως οι ρυθμοί απορρόφησης είναι πολύ χαμηλή και αυτό οφείλεται στην ολιγωρία της κυβέρνησης

Ο φοροτεχνικός λογιστής Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος που διαχειρίζεται και προγράμματα ΕΣΠΑ μας ενημερώνει για το θέμα αυτό