Ο Βασίλης Νανόπουλος για ακόμα μια φορά ασχολήθηκε με τη μάντρα σκραπ στο Λεχαιο που ήδη ξεκίνησε τη λειτουργία της λέγοντας πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο γενικό πολεοδομική σχέδιο που είναι και ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.