Διαζύγιο συναινετικό διαζύγιο ή με αντιδικία;

0

Δυστυχώς η διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως και η λύση του γάμου με διαζύγιο είναι αναπόφευκτη λύση, όταν δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τις οποίες το ίδιο μπορεί να έχει κάνει και είναι φυσικά απαραίτητες και αναγκαίες να τις κάνει.

Όταν και οι δυο γονείς αισθάνονται ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα πολεμικής διένεξης , προκειμένου τα ανήλικα τέκνα τους να μη γίνονται αυτήκοοι ή αυτόπτες μάρτυρες σε φασαρίες, εντάσεις, προστριβές, προσβολές, ύβρεις, βουβό θυμό ή σκηνές βίας, συνήθως αποφασίζει να προχωρήσει σε συναινετικό διαζύγιο ή διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Αιτίες διαζυγίου είναι πολλές, ενδεικτικά: δυσκολία της επικοινωνίας των ανθρώπων, έλλειψη ωριμότητας, υπερφόρτωση ευθυνών, αναζήτηση ευδαιμονίας αλλού, κλπ.

Το διαζύγιο γεννά μία σειρά από ζητήματα, τα οποία χρειάζονται διαχείριση και λύση, με προεξάρχοντα τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, εάν υπάρχουν.

Η επιλογή του διαζυγίου είναι μία απόφαση δύσκολη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Συναινετικό Διαζύγιο

Κατ’ αρχάς το συναινετικό διαζύγιο προϋποθέτει τη συναίνεση του ζεύγους, πρέπει  δηλ. να το θέλουν και οι δυο.

Επίσης θα πρέπει το ζευγάρι αρχικά να αποτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες των ανηλίκων τέκνων, αναφορικά τόσο με τα έξοδα στέγασής τους, όσο και με τα έξοδα διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μεταφοράς καθώς και τα έξοδα για τις διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες των τέκνων.

Εν συνεχεία θα πρέπει να έρθει το ζευγάρι σε μία συμφωνία σχετικά με την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων καθώς και της γονικής μέριμνας, αλλά και της επικοινωνίας του γονέα που δεν θα έχει την επιμέλεια με τα τέκνα.

Όρος διατροφής είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των συμφωνηθέντων, αν και δεν απαιτείται ρητώς εκ του νόμου, καθώς με τον τρόπο αυτό λήγουν όλα τα ενδεχόμενα αντιδικίας μεταξύ του ζευγαριού και ταυτόχρονα λύνεται και ο γάμος τους με μόνο μία δικαστηριακή διαδικασία.

Αν ωστόσο το ζευγάρι δεν καταφέρνει να επιτύχει τη σύμπνοια σχετικά με τα ως άνω ζητήματα των ανηλίκων τέκνων, αναπόφευκτη είναι η οδός της αντιδικίας.

Διαζύγιο με αντιδικία

Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία λύνει τον γάμο μονομερώς, δηλ. χωρίς τη σύμπραξη του άλλου μέρους. Ως νομική βάση διαζυγίου μπορεί να επιλεγεί είτε η διετής διάσταση του ζεύγους είτε ο ισχυρός κλονισμός, ο οποίος ωστόσο πρέπει να θεμελιώνεται σε ουσιώδη και αδιαμφισβήτητα κλονιστικά γεγονότα του γάμου. Ωστόσο με το διαζύγιο κατ’ αντιδικία μένουν αρρύθμιστα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν στα ανήλικα τέκνα, δηλ. η ανάθεση της επιμέλειας, της διατροφής και της επικοινωνίας, τα οποία για να επιλυθούν, θα πρέπει να ακολουθηθεί η οδός των ασφαλιστικών μέτρων.

Συνοψίζοντας

Το διαζύγιο είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο στις ημέρες μας. Είναι δυστυχώς μία πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα ζευγάρια. Χρειάζεται σωστούς χειρισμούς, κυρίως αναφορικά με τα ανήλικα τέκνα. Η αντιδικία δεν είναι «πανάκεια», ιδιαίτερα εάν οι διαφωνίες αναφορικά με την καταβλητέα διατροφή ή την επικοινωνία δεν είναι ουσιώδεις και αγεφύρωτες. Δια της συναινετικής οδού το ζευγάρι μπορεί να επιτύχει σαφώς καλύτερη συμφωνία, μία συμφωνία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του. Η απόφαση ανάθεσης στα Ελληνικά Δικαστήριο της ευθύνης να καθορίσει για λογαριασμό ενός ζεύγους ζητήματα που αφορούν στα ανήλικα τέκνα του πρέπει να λαμβάνεται μόνο σε περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες συναινετικής επίλυσης των διαφωνιών και οι αντιθέσεις είναι αγεφύρωτες.  

Μάθετε περισσότερα για το διαζύγιο στο www.ntova.gr

Leave a Reply