Συνεχίζεται η «Βοήθεια στο σπίτι»

0

(φωτό αρχείου)

Με τροπολογία που καλύπτει το νομικό κενό – Προβλέπεται η σύσταση ενιαίου συντονιστικού κέντρου για το πρόγραμμα

Με τις ρυθμίσεις που προώθησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου διασφαλίζεται η συνέχιση των Προνοιακών Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Διημέρευσης Φροντίδας Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που υπέγραψαν οι βουλευτές Μάξιμος Σενετάκης και Δημήτρης Σαλτούρος και έγινε αποδεκτή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες, για την Κοινωνική Φροντίδα ηλικιωμένων, αναπήρων, ΑμεΑ κλπ, προτάθηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στην τροπολογία προβλέπεται η σύσταση ενιαίου συντονιστικού κέντρου για το πρόγραμμα, καθώς εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και φορείς, ενώ προτείνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει από το πρόγραμμα.

Με τη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας διορθώνεται η παράλειψη της δυνατότητας ΝΠΔΔ να λειτουργούν προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Με την τρίτη παράγραφο αντιμετωπίζεται η καθυστέρηση έναρξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) τα οποία θα διαχειριστούν τους πόρους του ΕΚΤ (20%) που αφορούν και στη λειτουργία των κοινωνικών δομών και προκειμένου να μην στερηθούν των αντίστοιχων υπηρεσιών άτομα ηλικιωμένα και Άτομα με Αναπηρία, προτείνεται η παράταση μέχρι 30-09-2015 των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα της Πράξης Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων.

Για το ίδιο διάστημα παρατείνονται και οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/94.

Leave a Reply