Ο Γιώργος Πουρος είναι υποψήφιος με τη Συμμαχία Πολιτών και το Βασίλη Νανόπουλο.