Καφές και συζήτηση με τον Κώστα Μιχαλοπουλο

0

Ο Κώστας Μιχαλόπουλος μιλά με το Θύμιο Τσαρμπό για τους λόγους που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα Γκεζερλή, τους λόγους που πιστεύει ότι πρέπει να ψηφίσει κάποιος τη Νέα Ορμή και τι μπορει να προσφέρει ο ίδιος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Leave a Reply