Εκλογικό τμήμα 119

Σταυρελης 114

Νανοπουλος 99

Πνευματικος 69

Καλλιρης 47

Εκλογικό τμήμα 120

Σταυρελης 107

Νανοπουλος 101

Πνευματικος 76

Καλλιρης 33