Επίσημα αποτελέσματα με καταγεγραμμένα 14 από τα 1750 τμήματα.