Δήμος Κορινθίων : Αδράνεια, παλινωδίες, ευθύνες και ημίμετρα με τα οργανικά απόβλητα … για πόσο ακόμα ;

0

Του Λάμπρου Κωστάρα, http://parto69.blogspot.gr

Οι ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες και η Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία επιβάλουν την επεξεργασία με κάποιο τρόπο τουλάχιστον του 50% των παραγόμενων οργανικών απορριμμάτων το έτος 2015, και τουλάχιστον του 75% το έτος 2020. Στη περίπτωση της Πάτρας, αυτό μεταφράζεται σε υποχρεωτική επεξεργασία 21.000 τόνων/έτος το έτος 2015 και 31.500 τόνων/έτος το 2020. Για τη μη συμμόρφωση με αυτό τον όρο, προβλέπεται η επιβολή στους δήμους προστίμου 35 € για κάθε τόνο μη επεξεργασμένων οργανικών απορριμμάτων, αυξανόμενου κάθε χρόνο κατά 5 €/τόνο, και μέχρι του ποσού των 60€/τόνο σε βάθος 6ετίας. Δηλαδή, το πρόστιμο είναι ίσο με το κόστος επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία καθιστά για τους δήμους μονόδρομο την επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων, αφού δια της επιβολής προστίμου (θα παρακρατείται από την κρατική επιχορήγηση), καθιστά οικονομικά ασύμφορη την απ ευθείας ταφή των απορριμμάτων έναντι της επεξεργασίας τους.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή του Δήμου Κορινθίων :

  1. Ποια η τύχη της επιτροπής που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την πρόταση των Φωτιάδη-Κωστάρα για την μονάδα αναερόβιας κλειστής λιπασματοποίησης ?

  2. Ποια η τύχη των κάδων οικιακής κομποστοποίησης που προμηθεύτηκε ο δήμος το 2010 ? Πέραν της συναρμολόγησης των κάδων από μαθητές Λυκείου τον Μάιο του 2010, υπήρξε ενημέρωση των δημοτών ? Εφαρμόστηκε η οικιακή κομποστοποίηση κι αν όχι, γιατί ?

  3. Τι έγινε τελικά με το σύστημα διαχωρισμού απορριμμάτων. κομποστοποίησης και δεματοποίησης για το οποίο έγινε επίδειξη από ιδιωτική εταιρεία στο πεδίο βολής τον Απρίλιο του 2010 ? Να σημειώσουμε ότι ο κ. Μελέτης είχε δηλώσει εντυπωσιασμένος από την επίδειξη και είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία επεξεργασίας του συστήματος ως ένα είδος ΚΔΑΥ.

  4. Πως σκοπεύει ο δήμος να συμμορφωθεί με την νομοθεσία και να μη θέσει σε κίνδυνο τα οικονομικά του δήμου ?

  5. Πως το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων που προωθεί η δημοτική αρχή μέσω ιδιώτη διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που προβλέπει η νομοθεσία ειδικά όταν πρόκειται να εγκατασταθεί περιορισμένος αριθμός κάδος συλλογής βιοαποδομίσοιμων υλικών ?

  6. Υπάρχει πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών ? Υπάρχει σχέδιο εκπαίδευσης των δημοτών ? Υπάρχει συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις ?

  7. Με ποιο ολοκληρωμένο σχέδιο σκοπεύει η δημοτική αρχή να διαχειριστεί το ζήτημα των οργανικών αποβλήτων έως ότου υλοποιηθεί το σχέδιο της περιφέρειας το οποίο υποστηρίζει ? Πότε θα είναι έτοιμες οι υποδομές της περιφέρειας για να διαχειριστούν τα οργανικά απόβλητα του δήμου ?

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει τόσο συζήτηση σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, όσο και δημόσιος διευρυμένος διάλογος. Κάθε αναβολή στο ζήτημα αφορά τόσο το περιβάλλον, την υγεία όσο και τα οικονομικά των δημοτών που βιώνουν την κρίση σε πολλαπλά επίπεδα. Να θυμήσω ότι το αίτημα μονάδας λιπασματοποίησης υπάρχει σε μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για το δήμο Κορινθίων από εποχής του αείμνηστου δημάρχου κ. Κόλλια ο οποίος είχε πει την φράση «τους Κορίνθιους θα τους κυνηγάει η κατάρα του Λίτσα».

Leave a Reply