Αλήθεια, αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν ή μονίμως είναι χαλασμένα;

0

Απάντηση