Ζητούν την κατάργηση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου

0

Πιστεύετε πως οι γυναίκες έχουν την πολυτέλεια να επιλέξουν αν θα έχουν περίοδο αυτόν τον μήνα; Ακριβώς, δεν την έχουν! Τότε γιατί τα προϊόντα περιόδου φορολογούνται με ποσοστό 24%, όσο και τα προϊόντα πολυτελείας όπως το αλκοόλ ή τα τσιγάρα;

Η περίοδος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια βιολογική ανάγκη. Τα εμμηνορροϊκά προϊόντα αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, γι’ αυτό πρέπει να παρέχονται χωρίς φορολογία. Η μη χρήση προϊόντων υγιεινής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και να λειτουργήσει αποτρεπτικά στη διατήρηση μιας φυσιολογικής επαγγελματικής, σχολικής ή προσωπικής ζωής.

Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η φορολογία δεν είναι ένα ασήμαντο ποσό, για γυναίκες, τρανς άτομα και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Ειδικά όταν συνδυάζεται με τις συστημικές προκλήσεις όπως το εισόδημα, την στέγαση και την οικονομική τους σταθερότητα. Χιλιάδες μαθήτριες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν βασικά προϊόντα περιόδου και στερούνται ίσων ευκαιριών μάθησης, καθώς συχνά παραλείπουν το σχολείο όταν έχουν περίοδο.

Η κατάργηση του φόρου είναι ένα μικρό βήμα που πρέπει να επιτευχθεί για να διασφαλίσουμε εύκολη πρόσβαση στα εμμηνορροϊκά προϊόντα.

Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να καταργήσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε όλα τα προϊόντα περιόδου.

Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)1, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1979, υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 2 Μαρτίου 1982, κυρώθηκε νομοθετικά από τη Βουλή χωρίς καμία επιφύλαξη και έγινε νόμος του κράτους στις 30 Απριλίου 1983 (Ν. 1342/83).

Η Σύμβαση ορίζει τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών ως “… κάθε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός που γίνεται βάσει φύλου που έχει ως αποτέλεσμα ή σκοπό να βλάψει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση από τις γυναίκες, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, σε βάση της ισότητας ανδρών και γυναικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή οποιονδήποτε άλλο τομέα.” Τα μέλη που υπέγραψαν τη συμφωνία συμφώνησαν να «λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, για την τροποποίηση ή την κατάργηση των υφιστάμενων νόμων, κανονισμών, εθίμων και πρακτικών που συνιστούν διάκριση εις βάρος των γυναικών».

Το δικαίωμα μιας γυναίκας να απαλλάσσεται από διακρίσεις παραβιάζεται όταν τα προϊόντα υγιεινής της περιόδου υπόκεινται σε κάθε είδους φόρο. Η φορολόγηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται κυρίως, ή ακόμη και αποκλειστικά από γυναίκες, αποτελεί μια σαφή παραβίαση των διεθνών κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού φορολογούνται βάσει του φύλου τους. Μειώνει άδικα τις γυναίκες οικονομικά, αποκλειστικά λόγω του αναπαραγωγικού τους ρόλου.

Με πρωτοπόρο την Κένυα που κατάργησε τον φόρο στα εμμηνορροϊκά προϊόντα το 2004 και την Ιρλανδία (πριν το 2007), ακολούθησαν η Τανζανία, η Ουγκάντα, η Νικαράγουα, η Μαλαισία, ο Καναδάς (2015), και τα τελευταία χρόνια η Ινδία (2018), η Κολομβία (2018), η Αυστραλία (2019), η Ρουάντα (2019), οι ΗΠΑ (2019) σε 18 πολιτείες. Τελευταία χώρα στην οποία καταργήθηκε αυτός ο φόρος είναι η Βρετανία (2020), επίσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκε ο φόρος κάτω από 10% με δέσμευση να τον φτάσουν έως και κάτω του 5% και τέλος λαμπρό παράδειγμα η Σκωτία όπου τα προϊόντα περιόδου διατίθενται ελεύθερα σε “όποιον τα χρειάζεται”.

Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε κι εμείς την κατάργηση αυτού του σεξιστικού και παλαιικού φόρου, μαζί με τις χώρες που το διεκδίκησαν και το κέρδισαν και με αυτές που το προσπαθούν ακόμη. Ψήφισε κι εσύ!

*Το ψήφισμα αυτό θα συνοδεύσει επίσημο αίτημα προς το υπουργείο οικονομικών.

Μια πρωτοβουλία των γυναικών του Entoama.

entoama.com

Instagram: https://www.instagram.com/entoama/

Facebook: https://m.facebook.com/Entoama

Twitter: https://twitter.com/entoama?fbclid=IwAR1KM5_bTNDYByhC-HGEnmuzvfLHfTeykT6G0e22BBn1H7EoykETFcbopSw

Χρησιμοποιώντας το #thaxitheiaima μας βοηθάτε να διαδώσουμε το ψήφισμα.

Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW):

https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/04/Conventions_Women.pdf?fbclid=IwAR1IdakTHkCD6K7IExjxHygEiyDBYazFiUUsxHzDGMIntd4WdiKPP7Hpd1s

Leave a Reply