ΥΠΟΙΚ: Πληρώστε ό,τι έχετε αλλά τώρα

0

550_334_315991

Πληρώστε ό,τι έχετε αλλά πληρώστε τώρα θα είναι το νόημα του κάθε ενός από τα 100.000 e-mail που θα σταλούν σήμερα από την Γενική Γραμματεία Εσόδων σε ισάριθμους οφειλέτες του δημοσίου.

Το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα θα σταλεί σε συνολικά 800.000 οφειλέτες μέχρι και τις 27 του μήνα με προτεραιότητα τα παλαιότερα και μεγαλύτερα χρέη προς την εφορία.

Αν οι παραλήπτες αλλά και όλοι όσοι έχουν οφειλές εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό (το 100%) της αρχικής οφειλής θα γλιτώσουν το σύνολο (το 100%) των προσαυξήσεων, των τόκων, ενώ όσοι πληρώσουν ένα ποσοστό της αρχικής οφειλής θα απαλλαγούν από αναλόγου ποσοστού. Αυτά όλα μέχρι και την 27 Μαρτίου που θα ισχύσει και το μέτρο της ρύθμισης-εξπρές

Σε ότι αφορά τη ρύθμιση των 100 δόσεων που θα ακολουθήσει πληροφορίες έλεγαν πως δεν «κουρεύονται» τα πρόστιμα εκπρόθεσμου καταβολής. Αυτό θεωρείται «τρύπα» στη νέα ρύθμιση, θα μείνουν αδιάφοροι όσοι έχουν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (που έχουν μικρές προσαυξήσεις καθυστέρησης για να «κουρευτούν») αλλά και χιλιάδες φορολογούμενοι που πιάστηκαν στα δίχτυα των νέου τύπου αναδρομικών διασταυρώσεων που ξεκίνησαν από το 2012 και μετά (π.χ. καταθέσεις σε τράπεζες από εισοδήματα που δεν είχαν υποχρέωση να δηλώσουν ως τότε) και έχουν λεφτά για να πληρώσουν τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος, αλλά δεν έχουν το κίνητρο να τα πληρώσουν εφάπαξ αφού δεν μειώνονται πρόστιμα καθυστέρησης που βαρύνονται για τρία, επτά ή δώδεκα χρόνια πριν τους γίνει ο έλεγχος.

Με την νέα ρύθμιση πάντως, αν ένας φορολογούμενος οφείλει π.χ. ληξιπρόθεσμο χρέος 10.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 4.000 ευρώ είναι η αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ είναι οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα, τότε εάν πληρώσει εφάπαξ μέχρι τις 27 Μαρτίου ολόκληρο το ποσό (το 100%) της αρχικής οφειλής, δηλαδή όλο το “κεφάλαιο” των 4.000 ευρώ, θα γλιτώσει από το σύνολο (το 100%) των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων, δηλαδή θα απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου ποσού των 6.000 ευρώ!

Ειδικότερα με βάση όσα ανακοίνωσε χθες η Γενική Γραμματεία Εσόδων:

1 Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

2 Ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.

3 Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.

4 Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.

5 Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση «απώλειας ρύθμισης» στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), αλλά η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.

6 Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Leave a Reply