“Υπνική άπνοια” ένας ύπουλος κινδυνος

0

H υπνική άπνοια ή πιο επιστημονικά το σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑΥΥ) είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από πλήρη (άπνοια) ή μερική (υπόπνοια) διακοπή της αναπνοής κατά τον ύπνο. Για να θεωρηθεί αυτή η διακοπή ως παθολογική, θα πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 10 δευτερόλεπτα.

Η πνευμονολογος Αθανασία Χρηστάρα μας εξηγεί τα συμπτώματα που πρέπει να μας προβληματίσουν και τους τρόπους αντιμετώπισης της.

Απάντηση