Ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής μας ενημερώνει για την πορεία των έργων στα ρέματα που θα θωρακίσουν την αντιπλημμυρική προστασία της Κορινθίας