Υπάρχουν πολλά τελικά πράγματα στην ζωή,που τα θεωρούμε ως δεδομένα. (φωτογραφίες)

0

Ἐπάνω ἐκινοῦντο φῶτα καὶ ἄνθρωποι.

 Ἴσως ἐγίνοντο ἑτοιμασίαι.

Χριστούγεννα, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα, παραμοναί. 

Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος.

Παπαδιαμάντης

Απάντηση