Ἐπάνω ἐκινοῦντο φῶτα καὶ ἄνθρωποι.

 Ἴσως ἐγίνοντο ἑτοιμασίαι.

Χριστούγεννα, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα, παραμοναί. 

Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος.

Παπαδιαμάντης