Βασίλης Νανόπουλος: Έτσι ο Δήμος θα αλλάξει εντυπωσιακά

0

Τα σχέδια του για το προσεχές μέλλον ανακοίνωσε ο Βασίλης Νανόπουλος που συμπεριλαμβάνουν την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, τη σύμβαση με ιδιώτη για τα ογκώδη αντικείμενα ώστε να γίνεται συχνότερη αποκομιδή, την αύξηση του δημοτικού φωτισμού με νέα σώματα και την απόκτηση εξοπλισμού.

Παραλληλα ανακοίνωσε τη συνεργασία με τη σχολή μηχανικού σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και τεχνογνωσία.

Απάντηση