Κινητοποίηση αντίδρασης κατά της απόφασης του εργατικού κέντρου να προσφύγει νομικά για την εγκυρότητα των εκλογών του Σωματείου λόγω του γεγονότος ότι ψήφισαν άνεργοι.