Μολις 4 μέλη σε σύνολο 61 ψήφισαν κατά  της εισήγησης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και έτσι θετικά  γνωμοδότησε η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία συμμετείχαν το σύνολο σχεδόν των Δημάρχων της Πελοποννήσου, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και ενώσεων και πολίτες.
Σύμφωνα με την απόφαση η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε θετικά:
1) Για την έγκριση της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, όπως έχει διατυπωθεί στο κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση, προκρίνοντας τη λύση 1β ως ρεαλιστική, άμεση στην εφαρμογή της, οικονομικότερη και φιλικότερη στο περιβάλλον.

2) Τα συμπληρωματικά στοιχεία που απεστάλησαν από τους Δήμους και το ΦΟΔΣΑ τελούν υπό διαβούλευση σε σχέση με την αποκεντρωμένη διαχείριση έχουν ουσιαστικά αξιολογηθεί στο πλαίσιο της λύσης 2 του ΠΕΣΔΑ και δεν προκρίνονται.

3) Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στη σημερινή διαβούλευση να αξιοποιηθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη διαμόρφωση της τελικής απόφασής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμαρχοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία τάχθηκαν ένθερμα υπέρ της λύσης της Περιφέρειας και ζήτησαν να ασκηθεί πίεση στην Κυβέρνηση, ώστε να υπογραφεί το συντομότερο η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και να υλοποιηθεί το έργο.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων και όσων παρακολούθησαν την πολύωρη διαδικασία διαβούλευσης ήταν ότι από εδώ και στο εξής είναι ξεκάθαρο ότι όλοι μαζί απαιτούν την ολοκλήρωση του έργου ΣΔΙΤ για να λυθεί επιτέλους με τον οικονομικότερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο τρόπο το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο