Το καλό, όμως, πρέπει να λέγεται.

0
Χθες, το γράψαμε εδώ και σήμερα έγινε.
Να είμαστε δίκαιοι και να λέμε και τα καλά.
.

Απάντηση