Νέα υπερσύγχρονα απορριματοφορα στο δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων

0

Παρουσία του Δημάρχου Γεωργίου Γκιώνη παρεληφθησαν σήμερα το πρωί τα τρία υπερσύγχρονα αποριμματοφόρα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχωρας – Αγίων Θεοδώρων.
Το οχήματα πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, χαμηλής εκπομπής ρύπων, σχεδόν αθόρυβης λειτουργίας, συνδυάζουν δε τη γρήγορη αποκομιδή και την επαρκέστατη χωρητικότητα σε απορρίμματα, ενώ πρόκειται για τις πλέον ενδεδειγμένες και κατάλληλες μονάδες μηχανολογικού εξοπλισμού όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

Απάντηση