Καυτός ο καιρός και οι Κορινθιοι επέλεξαν  την παραλία καλάμια για το μπάνιο τους…