Πολλά ερωτηματικά απαντήθηκαν στο ΔΣ Βέλου Βόχας.
Για τη χρηματοδότηση του δε δίνει φράγκο όπως ακριβώς είπε ο κος Παπακυριάκος:

Για την πυρασφάλεια έχουν παρθεί όλα τα αναγκαία μέτρα: