Θέση εργασίας στην Κορινθο

0

Η Paper Graph, Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων με έδρα το ΒΙ.ΠΑ Λουτρακίου, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του:

image

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ

Ο κάτοχος της θέσης προορίζεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της παραγωγής, συνεργαζόμενος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Διπλωματούχος Μηχανικός AEI, άνδρας ή γυναίκα έως 33 ετών, με διάθεση για εξέλιξη
Τουλάχιστον 2τή προϋπηρεσία, προτιμητέα σε βιομηχανική / παραγωγική εταιρεία. Εμπειρία σε Lean Manufacturing, TPM, TQM και Six Sigma θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.
Επιθυμητή εμπειρία διαχείρισης ροής εργασιών, PMI, PMM.
Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή γνώση Γερμανικών.
Μόνιμος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τη ποιότητα του τελικού προϊόντος, και με τα συστήματα και τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας.
Παρακολούθηση, μέτρηση και αναφορά των βασικών δεικτών (KPIs) παραγωγής.
Ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και αναγνώρισης σημείων βελτίωσης, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και διορθωτικών ενεργειών.
Μεθοδικός, ομαδικός και αναλυτικός χαρακτήρας με ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, ικανός να εργάζεται με επιτυχία υπό καθεστώς πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης. Θα εξεταστούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού: career@papergraph.gr

Απάντηση