ΤΕΛΟΣ μηχανάκια και αυτοκίνητα στον παραλιακό πεζόδρομο στους Αγίους Θεοδώρους !!!

0

 

ΑΘ-2

Στους Αγίους Θεοδώρους
οι δημοτικοί αστυνομικοί με τα… μπλοκάκια στο χέρι…
αναμένεται να ξεκινήσει και το κόψιμο κλήσεων
-στα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πρόστιμα.

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για παράνομη στάθμευση
στην κυκλοφορία τροχοφόρων
στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια …
Προς το παρόν οι δημοτικοί αστυνομικοί
περιορίστηκαν σε συστάσεις προς οδηγούς και καταστηματάρχες.

Οι αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας είναι:

Να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση,
την άρδευση και την αποχέτευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις.

Να ελέγχει την τήρηση των όρων
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές,
για τη χρήση των αλσών και των κήπων,
των πλατειών, των παιδικών χαρών
Και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

Να ελέγχει την τήρηση των όρων για τη χρήση και λειτουργία
των δημοτικών και κοινοτικών αγορών,
των εμποροπανηγύρεων και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων
που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές
και στην τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση,
στην τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους,
υπαίθριους χώρους,
καθώς και στην τήρηση των μέτρων
που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών
σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

Στις αρμοδιότητές της είναι επίσης
η τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών,
τη στάση και στάθμευση των οχημάτων,
καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων
που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων
στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια.
Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται παράλληλα και από την Ελληνική Αστυνομία.

Επίσης,
η Δημοτική Αστυνομία έχει αρμοδιότητα
για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα,
την τήρηση των διατάξεων για τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
να εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων,
την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τους οργανωμένους από τους δήμους και κοινότητες
χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

Ακόμη,
μπορεί να αφαιρεί την άδεια οικοδομής
για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ,
να συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας,
να ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος
για την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας,
να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν ζώα συντροφιάς,
την τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές,
να προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία,
να διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων
για την έκδοση διοικητικών πράξεων
από όργανα του δήμου και να επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του δήμου.

πηγη

Απάντηση