Πάνω από 800000 φορολογούμενοι δεν έχουν καταθέσει τις φορολογικές του δηλώσεις ενώ ήδη παρατηρούνται προβλήματα στο taxis net κάνοντας τους λογιστές να ζητούν πρόσθετη παράταση.