Ανακοίνωση απάντηση της ΛΑΕ Κορινθίας στο Δήμο Βέλου Βοχας

0


Με σχετική ανακοίνωση του ο Δήμος Βέλου-Βόχας συνιστά στους δημότες την

χρήση του ΜΗ πόσιμου ύδατος που προμηθεύει μόνο για ανάγκες ύδρευσης και
προειδοποιεί ότι ”κάθε άλλη χρήση πλην της ύδρευσης θα συνεπάγεται
άμεση διακοπή της παροχής και επιβολή προστίμου”. Επισυνάπτει δε και
την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου όπου αναφέρεται ότι ”τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και γι’ αυτό η επιβάρυνση των υπόχρεων θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών”.
  Από τα παραπάνω προκύπτουν εύλογες απορίες στις οποίες καλό θα είναι να
δώσει κάποιες διευκρινήσεις η Δημοτική  Αρχή:
  α) Το νερό που παρέχει ο Δήμος όχι μόνο δεν είναι κατάλληλο για πόση
αλλά σε πλείστες όσες των περιπτώσεων δεν είναι κατάλληλο ούτε για
ατομική καθαριότητα αλλά ούτε και για πλύση οικιακών σκευών. Ποιά είναι
εν τέλει η ενδεικνυόμενη χρήση του;
  β)Με δεδομένη την αναλογία κόστους -παροχής υπηρεσιών, οι αβελτηρίες του
δικτύου μήπως βαρύνουν τους δημότες επειδή ακριβώς επέλεξαν την
συγκεκριμένη Δημοτική  Αρχή;
  γ) Η προειδοποίηση για αφαίρεση υδρομέτρου σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, μήπως είναι στην  ουσία προτροπή για συμπερίληψη στην
”χορεία” των 3000(αισιόδοξος αριθμός) μη συνδεδεμένων δημοτών που
απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της ”αβελτηρίας” των υπολοίπων;
  δ)Η απαγόρευση χορήγησης νερού σε άλλα ακίνητα (bypass) ισχύει μόνο για
τους ”με υδρόμετρο” συνδεδεμένους;
  ε) Έχουν καταγράψει οι τεχνικές υπηρεσίες όλες τις πισίνες που
λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου ,με έλεγχο βέβαια της σχετικής
αδειοδότησης;
  Το μόνο παρήγορο στην ανακοίνωση είναι η επισήμανση ότι ”το νερό είναι
κοινωνικό αγαθό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός”. Συμφωνούμε σαφώς
με αυτή την διαπίστωση  αλλά καλό θα ήταν η Δημοτική  Αρχή να τοποθετηθεί για
την επικείμενη παραχώρηση της διαχείρισης των υδατίνων πόρων σε ιδιώτη.
Η στάση της και η …….μαχητικότητά της  στην διαχείριση των απορριμμάτων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Αν η αγαστή συνεργασία με τους ιδιώτες που  συνεπάγεται την παραχώρηση  βασικών κοινωνικών κεκτημένων,  σημαίνει ”ρεαλισμό” και ”γνώση  της
πραγματικότητας” ,η καθημερινότητα λειτουργεί ως αψευδής μάρτυς και
σαφώς δικαιώνει τις ”μη ρεαλιστικές” επιλογές.

ΥΓ. Όσο για την πρόταση μείωσης κατά 2/6(όχι 1/3;)των δημοτικών τελών
ύδρευσης για το β΄ εξάμηνο2017(η ”αναλογία” ανταπόδοσης που λέγαμε)
μάλλον παραπέμπει στο «να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι».
ΥΓ2 Ευχαριστούμε για την νότα δροσιάς!!!!!

Leave a Reply