Τελευταία ενημερωση για το επιμελητήριο 11,10

0

Τα νέα αποτελέσματα όπως μας έρχονται από την καταμέτρηση στο Επιμελητήριο:

Καταμετρημενα

Λουζιώτης  Εμπορικο 97 Υπηρεσιών 79 Μεταποιηση 164 Μεταφορών 23
Μουρίκης Εμπορικο 92 Υπηρεσιών 90 Μεταποιηση 95 Μεταφορών 9
Πιτσακης Εμπορικο 73 Υπηρεσιών 73 Μεταποιηση 85 Μεταφορών 21
Σπηλιωτακάρας Εμπορικο 89 Υπηρεσιών 54 Μεταποιηση 74 Μεταφορών 7
Ραψωματιώτης Εμπορικο 63 Υπηρεσιών 91 Μεταποιηση 57 Μεταφορών 2

Κοντα οι έδρες 5,8 Λουζιώτης 4,8 Μουρίκης

 

Leave a Reply