Αυτοί είναι οι 6 που εκλέγονται στον τομέα της μεταποίησης από όλους τους συνδυασμούς.

Παπαιωαννου , Γαιτάνος ή Γκιώνης, Κουκουλάκης, Μπαραφακας, Τάρης, Αναστασοπουλός