Την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επισκέφτηκαν οι δύο βουλευτές και η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Κορινθίας, τη Δευτέρα 27/03/2017, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία σύνταξης των δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας καθώς και για τα προβλήματα που απασχολούν την υπηρεσία.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών, κ. Καλλίρης Παναγιώτης και τα στελέχη της υπηρεσίας, τόνισαν την ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών, ώστε τα στοιχεία αυτά να καταγραφούν και να ληφθούν υπ΄ όψιν κατά το στάδιο της κτηματογράφησης. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης εντοπίστηκαν επίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και κατατέθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Επίσης οι βουλευτές ενημερώθηκαν για την ανάγκη ενίσχυσης της υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό ιδιαιτέρως δασολόγους με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη σύνταξη των δασικών χαρτών της Κορινθίας. 

Από την μεριά τους οι βουλευτές τόνισαν τη σημασία ορισμού και προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων  που μεταξύ των άλλων θα συμβάλλουν στην διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της χώρας, στη θωράκιση από αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση. Εξάλλου, συνδέονται άμεσα με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου διασφαλίζοντας την ιδιωτική και τη δημόσια περιουσία, καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, με δεδομένο ότι οι δασικοί χάρτες θα συμβάλλουν και στην κατάρτιση σωστού χωροταξικού σχεδιασμού. Τέλος οι βουλευτές δεσμεύτηκαν πως θα ενημερώσουν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προβλήματα και τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους. 
Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε.

Κόρινθος, 3 Απριλίου 2017