Σχολείο δια βίου εκπαίδευσης από το ΕΚΠΑ στο Επιμελητήριο 28/2 έως 3/3

0

ekpaafisa1Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού μέσω των σπουδών επικοινωνίας με την ευρύτερη έννοιά τους.

Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις των σπουδών επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες των κλάδων του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας,
καθώς και σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία, με απώτερο σκοπό την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.

Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστή Παλαμά» θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο 28 Φεβρουαρίου και 1
-3 Μαρτίου 2015 με θέμα:

«Πολιτιστική Διαχείριση και Τουρισμός».

Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα απαιτεί τη συνεπή παρουσία των εκπαιδευόμενων και την ενεργή συμμετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν.

Πρόγραμμα:

I. Ανοιχτές εισηγήσεις

Εισηγητές: ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Γιάγκος Ανδρεάδης, η καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πέπη Ρηγοπούλου και ο Δρ. Μιχάλης Λεφαντζής, Υπουργείο Πολιτισμού.

II. Θεματικές ενότητες

32 ώρες διδασκαλίας

Διδάσκουσες: Δρ Αναστασία Μαρινοπούλου, Δρ Άννα Μαυρολέων

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

Το μάθημα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών παραδόσεων και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης.

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Σκοπός τού σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα – επισκέπτη», του «πολίτη – διαχειριστή» και η ανάδειξη νέων οπτικών στην προβολή –
διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται σε αυτούς …

Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Εθνικό και Κ αποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για την αίτηση συμμετοχής και το πλήρες πρόγραμμα, μπείτε στο link : http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=1095

Απάντηση