Στο Υπουργικό Συµβούλιο το νοµοθετικό πακέτο που προωθείται προς ψήφιση έως τις 9 Αυγούστου

0

Το Υπουργικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα να προτείνει στη Βουλή τρεις υποψηφίους για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιλέγοντας αυστηρά µεταξύ των 6 αρχαιότερων -για κάθε θέση- ανώτατων δικαστών µε βάση την επετηρίδα. Αποφασίστηκε, επίσης, η άµεση κατάθεση -όπως και έγινε µετά τη λήξη της συνεδρίασης του Υπουργικού- του πρώτου φορολογικού νοµοσχεδίου της κυβέρνησης µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και τη ρύθµιση των 120 δόσεων. Ο πρωθυπουργός απηύθυνε σύσταση προς τους υπουργούς να τηρηθούν οι προϋπολογισµοί των υπουργείων και των φορέων γενικής κυβέρνησης, προκειµένου να καλυφθεί το κόστος των 205 εκατοµµυρίων ευρώ που προκύπτει από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ.

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του υπουργού Οικονοµικών, Χρ. Σταϊκούρα, η µείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται για το 2019 σε 22% µεσοσταθµικά. Από τη ρύθµιση της κυβέρνησης, 3,9 εκατ. φορολογούµενοι θα δουν µεγαλύτερες µειώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ σε σχέση µε τις προτάσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, η οποία µάλιστα εξαιρούσε από το δικό της σχέδιο 500.000 πολίτες της µεσαίας τάξης, που επίσης θα δουν σηµαντικές µειώσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε, επίσης, ότι στο διυπουργικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί άµεσα θα περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, διάταξη που θα καταργεί το άσυλο στα πανεπιστήµια και θα δίνει τέλος, όπως τονίστηκε, στο καθεστώς της ανοµίας, καθώς και διατάξεις που θα ενισχύουν την κυβερνησιµότητα των δήµων και των περιφερειών.

Απάντηση