Δυνατή συναυλία με τους DEEVIBES στο Δήμο Κορινθιων και μπαίνουμε στο κλίμα των Χριστουγέννων.