Στην Πελοπόννησο το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για τη διαστημική επιστήμη

0

Εμφάνιση DSC01237.JPGΔ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρύτανης Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου «Στην Πελοπόννησο το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για τη

διαστημική επιστήμη»

Σπουδαίο βήμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης

το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα στον τομέα των

εφαρμοσμένων τεχνολογιών διαστήματος «Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων /

Space Systems Design» σε κοινή συνέντευξη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνο Μασσέλο, στην έδρα της Περιφέρειας την Τετάρτη 7

Ιανουαρίου 2015.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις

«πρωτόγνωρες πρωτοβουλίες» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως τις

χαρακτήρισε, οι οποίες συνδράμουν αποφασιστικά στην εξέλιξή του, αυξάνουν το

επιστημονικό του υπόβαθρο και την αναγνωρισιμότητά του και δημιουργούν την

πρώτη κρίσιμη μάζα επιστημόνων που θα διαχειριστούν τη διαστημική πύλη της

Καλαμάτας, πρώτα σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και μετά σε εθνικό

επίπεδο.

Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε κατόπιν στην πολιτική στόχευση της Περιφέρειας για την

ανάπτυξη της διαστημικής επιστήμης στην Πελοπόννησο, με τη δημιουργία της

διαστημικής πύλης της Καλαμάτας και την εξέλιξη των μικροδορυφόρων που

«αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τις μελλοντικές εξελίξεις σε τομείς όπως της

αγροτικής οικονομίας, της διαχείρισης θαλάσσιων και υδατικών συστημάτων, της

δασοκομίας, της διαχείρισης κρίσεων και της ασφάλειας» και σημείωσε την

ανταγωνιστικότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τεχνολογικό περιβάλλον

του μέλλοντος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος

αναφέρθηκε στην καινοτομία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να ιδρύσει

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών διαστήματος,

«καθώς αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών είτε προπτυχιακών, είτε

μεταπτυχιακών στην Ελλάδα», και εξήρε τη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη

Πελοποννήσου και τον καθηγητή κ. Περικλή Παπαδόπουλο για την έρευνα στον

τομέα του διαστήματος και τη δημιουργία της διαστημικής πύλης της Καλαμάτας.

Ο κ. Μασσέλος τόνισε τέλος τη στρατηγική στόχευση του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου σε ένα τομέα, ο κύκλος της οικονομίας του οποίου θα αγγίξει το 1

τρις δολάρια το 2020, ώστε να δημιουργήσει ένα επιστημονικό υπόβαθρο σε

συγκεκριμένους τομείς που θα συνδυαστούν με την πολιτική της Περιφέρειας

Πελοποννήσου για το διάστημα και τη Διαστημική Πύλη της Καλαμάτας.

Leave a Reply