14,3 εκατομμύρια ευρώ για εγκεκριμένα νέα έργα αποχέτευσης σε Δερβένι και Ξυλόκαστρο από τον Νίκο Ταγαρά

0

 

Πρόκειται για το έργο «Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης – Επέκταση και

Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου» που αφορά το σύνολο των έργων

που απαιτούνται για την αποχέτευση των λυμάτων της παραλιακής ζώνης, της περιοχής του

Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, συνολικού προϋπολογισμού 10.187.860,00 ευρώ.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν:

• την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της παραλιακής ζώνης (κύριου και

δευτερεύοντος αποχετευτικού αγωγού) στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου –

Ευρωστίνης, δυτικά της Τ.Κ. Λυκοποριάς έως Τ.Κ. Δερβενίου, ήτοι:

1) τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), συνολικού μήκους περίπου 7,5 χλμ., ο οποίος

προβλέπεται να τοποθετηθεί σε σκάμματα που θα διανοιχτεί στο κατάστρωμα της Παλαιάς

Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών. Στον ΚΑΑ παρεμβάλλονται πέντε (5) αντλιοστάσια που

απαιτούνται, προκειμένου να περιοριστούν σε εύλογα όρια τα βάθη των σκαμμάτων, τα

οποία θα διανοιγούν γενικά σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα.

2) το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο περίπου 11,7 χλμ. εκ των οποίων τα 7,6 χλμ.

περίπου κατασκευάζονται εκατέρωθέν του ΚΑΑ για την εξυπηρέτηση των παραθαλάσιων

κατοικιών επί της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών και τα υπόλοιπα 4,1 χλμ. αφορούν το

δευτερεύον δίκτυο της Τ.Κ. Δερβενίου.

3) Την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου των δικτύων.

4) την κατασκευή των 1352 προβλεπόμενων αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων.

• την επέκταση και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Ξυλοκάστρου

σε δυναμικότητα από 20.000 ικ σε 37.500 ικ, που αφορά στην κατασκευή

μονάδας βιοαντιδραστήρα ARS και νέας μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων, στην

αναβάθμιση των μονάδων προεπεξεργασίας και αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας-

περίσσειας, στην εγκατάσταση διύλισης και απολύμανσης με UV, στην εγκατάσταση

πάχυνσης-αφυδάτωσης και στην επέκταση του συστήματος ελέγχου λειτουργίας.

Ο επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αυτά τα έργα διαχείρισης

υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε 6.000 άτομα και δημιουργούνται 50 θέσεις εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πολιτικό γραφείο του κ. Νικόλαου Ταγαρά

ή τηλεφωνήστε στον Θοδωρή Καραουλάνη (κιν:6944445250)

(ισοδύναμα ανθρωποέτη) κατά τη διάρκεια υλοποίησης και 4 θέσεις εργασίας κατά τη

διάρκεια λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ο Νίκος Ταγαράς ανακοίνωσε ένα ακόμη έργο για

την περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και ειδικότερα το «Αποχετευτικό

Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού

Ξυλοκάστρου. Τμήμα 2: Αποχετευτικά Δίκτυα Τ.Κ. Πιτσών – Λυκοποριάς». Το έργο

αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της παραλιακής ζώνης (κύριου

και δευτερεύοντος αποχετευτικού αγωγού) στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου –

Ευρωστίνης, δυτικά της Τ.Κ. Λουτρού από Τ.Κ. Πιτσών έως Τ.Κ. Λυκοποριάς, συνολικού

προϋπολογισμού 4.146.341,46 ευρώ. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν:

1) τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), συνολικού μήκους 6.902,00 μ, διατομής

D500, από Πιτσά έως Λυκοποριά, ο οποίος προβλέπεται να τοποθετηθεί σε σκάμματα

που θα διανοιχτούν στο κατάστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών.

Στον ΚΑΑ παρεμβάλλονται τέσσερα (4) αντλιοστάσια που απαιτούνται, προκειμένου να

περιοριστούν σε εύλογα όρια τα βάθη των σκαμμάτων, τα οποία θα διανοιγούν γενικά σε

μικρή απόσταση από τη θάλασσα. O K.A.A. θα συνδεθεί σε υφιστάμενο δίκτυο στην Τ.Κ.

Λουτρού.

2) το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο, συνολικού μήκους 5.522,00 μ., διατομής D200,

3) Την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου των δικτύων.

4) την κατασκευή των 452 προβλεπόμενων αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων.

Ο επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών

αποβλήτων ανέρχεται σε 1.389 άτομα ενώ οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) ανέρχεται σε 30,00

απασχολούμενους. Το έργο είναι σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή καθώς συμβάλει

στην αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης από υγρά αστικά απόβλητα και στη βελτίωση της

ποιότητας διαβίωσης στην περιοχή.

Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν ήδη στα εμπροσθοβαρή έργα της νέας

προγραμματικής περιόδου με συνεχείς ενέργειες του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου

Ταγαρά που επιβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2007 – 2013. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικοί φορείς υλοποίησης των έργων, δηλαδή η

αυτοδιοίκηση, θα μπορούν άμεσα να προχωρήσουν τις διαδικασίες δημοπράτησης, ώστε

τα έργα να ξεκινήσουν εντός των επόμενων μηνών. Η χρηματοδότηση των έργων έχει ήδη

διασφαλισθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος

«Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2014-2020», που ήδη

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Leave a Reply