Σημαντική συνάντηση Τατούλη – Νίκα

0

tatoulis_nikas1Αμέριστη η στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεκδίκηση της

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από την Καλαμάτα

Συνεργασία στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων

Τα συγχαρητήριά του για την πρόκριση της Καλαμάτας στις τρείς επικρατέστερες

υποψήφιες πόλεις για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης εξέφρασε ο

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στο Δήμαρχο Καλαμάτας κ.

Παναγιώτη Νίκα κατά τη διάρκεια της σημερινής τους συνάντησης στην έδρα της

Περιφέρειας στην Τρίπολη.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έθεσε επίσης στη διάθεση της δημοτικής αρχής

κάθε δυνατή συνδρομή εκ μέρους των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά και του

ίδιου προσωπικά, δεδομένης της τεχνογνωσίας του από την εμπειρία του στο

Υπουργείο Πολιτισμού όπου διαχειρίστηκε την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Πάτρας

το 2006, αλλά και τη συμβολή του στα σημαντικά έργα στο χώρου του πολιτισμού

για την Καλαμάτα, το Κάστρο και το Μέγαρο Χορού. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε

επίσης στην πληθώρα των έργων στο Δήμο Καλαμάτας από το 2011 μέχρι και

σήμερα, τα οποία έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην πρωτόγνωρη αναπτυξιακή

πορεία της πόλης.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της

υποψηφιότητας της πόλης της Καλαμάτας, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για το

προσωπικό του ενδιαφέρον, αλλά και την προσφερόμενη αρωγή από την πλευρά της

Περιφερειακής αρχής.

Στο αίτημα της Δημοτικής αρχής για τη διευκόλυνση της πρόχειρης προσωρινής

διαχείρισης των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του έργου της αποκατάστασης του

ΧΑΔΑ στη Μαραθόλακα στον Ταΰγετο, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αφού

επαναδιατύπωσε την πάγια θέση της Περιφερειακής αρχής για συνεργασία με τις

Δημοτικές αρχές, σημείωσε ότι θα γίνει ότι είναι εφικτό για την ικανοποίηση του

αιτήματος αυτού.

“Η μόνη ωφέλιμη λύση για τους πολίτες είναι η υλοποίηση του έργου της

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ σύμφωνα με το σχεδιασμό

της Περιφέρειας” δήλωσε ο κ. Τατούλης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία

του Δημάρχου, ο οποίος επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι το μόνο ολοκληρωμένο

σχέδιο που υπάρχει είναι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κανένα άλλο.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ακόμη ότι η σύμβαση με την ανάδοχο

εταιρεία θα υπογραφεί ακριβώς όπως την έχει εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο με την

απόφασή του διότι μόνο έτσι προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Σε ότι αφορά συνολικά το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ο κ. Τατούλης

ενημέρωσε τον κ. Δήμαρχο ότι εκτελείται με γρήγορους ρυθμούς, σύμφωνα με

σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και ότι οι πόροι του έργου είναι απολύτως

εξασφαλισμένοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί τεχνική

συνάντηση μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, ώστε να

εξεταστούν οι δυνατότητες διευκόλυνσης της πρόχειρης προσωρινής διαχείρισης

απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας στη Μαραθόλακα στον Ταΰγετο, με κύρια

κατεύθυνση την πλήρη αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του Ταϋγέτου, μιας

περιοής που απιατεί ιδιαίτερη προστασία δεδομένου ότι είναι περιοχή Natura, με

άμσεσ στόχο μετά την αποκατάσταση να αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος πρασίνου.

Ο κ. Νίκας συναντήθηκε επίσης με τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη κα Νικολάκου,

με την οποία συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε όλα τα μεγάλα

διεθνή γεγονότα που συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, “ώστε με κοινή

προσπάθεια να πετύχουμε το στόχο να ανακηρυχθεί η Καλαμάτα σε Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης”, όπως δήλωσε η κα Νικολάκου.

Απάντηση