Σημαντικά ευρύματα στις ανασκαφές στο Χιλιομοδι

0

image

Το χρονικό διάστημα 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή Χιλιομόδι Κορινθίας.

Φέτος η έρευνα επικεντρώθηκε ανασκαφικά σε δύο τομείς, έναν στη θέση «Φανερωμένη- Καμαρέτα» και έναν στην θέση «Θέατρο-Λίμνη-Νταμάρια», ενώ ταυτόχρονα διεξήχθη ευρείας κλίμακας επιφανειακή έρευνα.

Στο χώρο ανασκαφής του νεκροταφείου αποκαλύφθηκε η συνέχειά του προς βορειοανατολικά. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκε αποθέτης που περιέκλειε αγγεία του πρώιμου 5ου αι. π.Χ. αλλά και ταφή πλούσια κτερισμένη με σημαντικά ευρήματα ανάμεσά τους και τέσσερα χάλκινα νομίσματα κοπής Πτολεμαίου Γ΄. Τα νομίσματα χρονολογούνται στο 230-221π.Χ. Η νομισματική αυτή ανακάλυψη στην περιοχή της Τενέας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς βάζει πλέον την περιοχή στον κατάλογο πόλεων της ΒΑ Πελοποννήσου όπου έχουν βρεθεί ελάχιστα τέτοια νομίσματα. Η παρουσία τους στην περιοχή συνδέεται πιθανότατα με την οικονομική ενίσχυση που παρείχε ο Πτολεμαίος Γ΄ στον Άρατο και στην Αχαϊκή Συμπολιτεία.

image

Στη θέση «Θέατρο –Λίμνη-Νταμάρια» αποκαλύφθηκε αρχαία οδός, με κατεύθυνση από νότια προς βορειοδυτικά. Ο δρόμος παρουσιάζει επάλληλες στρώσεις που χρονολογούνται από τους Μυκηναϊκούς έως τους Υστερορωμαϊκούς χρόνους, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική χρήση του. Πιθανότατα πρόκειται για μια κεντρική αρτηρία της πόλης και πλέον υπάρχει βεβαιωμένη τεκμηρίωση για τον εντοπισμό της αρχαίας Τενέας. Στο χώρο της ανασκαφής του δρόμου εντοπίστηκε κεραμική προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, με ξεχωριστής σημασίας εύρημα ένα ανθρωπόμορφο ειδώλιο της ΥΕΙΙΙΒ2 (1125-1180π.Χ.). Ταυτόχρονα βρέθηκαν αποτμήματα οικοδομικού υλικού, επιμελώς λαξευμένοι δόμοι, μια βάση παραστάδας και τμήμα ανωδομής κτιρίου που παραπέμπουν σε δημόσια κτίρια της αρχαίας Τενέας.

image

Παράλληλα με την ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε και επιφανειακή έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν σε μεγάλη πυκνότητα νομίσματα κοπής Σικυώνας του 2ου και 1ου αι. π.Χ. Το γεγονός αυτό συνδέεται με την καταστροφή της Κορίνθου το 146π.Χ., περίοδος κατά την οποία φαίνεται να περιορίστηκε σημαντικά η κυκλοφορία νομισμάτων κοπής Κορίνθου. Στον αντίποδα η Τενέα συνέχιζε να ακμάζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Ξεχωριστό εύρημα αποτελεί ο εντοπισμός ασημοχάλκινου νομίσματος κοπής Σαμόσατα, αρχαία πόλη στην δυτική όχθη του Ευφράτη. Το νόμισμα χρονολογείται στο 259 μ.Χ. και καταδεικνύει τις σχέσεις της Τενέας με την ανατολή, πέρα από τα παράλια της Μικράς Ασίας και την Αίγυπτο.

Απάντηση