Ανακοίνωση της Εν.Ριζ. Παράταξης Βέλου Βόχας για την αλλαγή στέγης της αστυνομιας

0

image

Είναι κοινή εκτίμηση, τα τελευταία χρόνια, ότι η αστυνόμευση στο Δήμο μας είναι ανεπαρκής, σαν αποτέλεσμα της υποστελέχωσης του αστυνομικού τμήματος που εδρεύει στο Βραχάτι.
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι στην προσπάθεια περιστολής δαπανών, του αρμοδίου υπουργείου, την οποία συμμεριζόμαστε, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς του τμήματος σε δημοτικό κτίριο, προκειμένου να εξοικονομηθεί το κόστος του ενοικίου. Σαν υποψήφιο κτήριο για την υποδοχή του τμήματος έχει υποδειχτεί το δημοτικό κτήριο στο κέντρο του Βραχατίου, που σήμερα στεγάζει τις τεχνικές και άλλες υπηρεσίες του δήμου, καθώς επίσης τα τοπικά ΚΑΠΗ και πολιτιστικούς συλλόγους.
Δεδομένου ότι αυτή η λύση θα έχει σα συνέπεια αφενός το ‘ξεσπίτωμα’ των φιλοξενουμένων, (ΚΑΠΗ Βραχατίου, σύλλογος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, σύλλογος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ), αφετέρου δε την υποβάθμιση του κέντρου της πόλης μας, λόγου των πρακτικών και αισθητικών ‘οχλήσεων’ που ακολουθούν πάντα ένα αστυνομικό τμήμα,

Δηλώνουμε την κάθετη αντίρρησή μας στην εγκατάσταση του αστυνομικού τμήματος στο συγκεκριμένο χώρο όπως και σε κάθε άλλο χώρο στο κέντρο της πόλης μας. Το αστυνομικό τμήμα θα πρέπει να παραμείνει στη σημερινή του θέση ή σε άλλη θέση εκτός κέντρου.

Παράλληλα ζητάμε από τη δημοτική αρχή να παρέμβει δυναμικά για να αποτρέψει κάθε τέτοια σκέψη και ενέργεια, συνυπογράφουμε δε την επίσης αρνητική (ομόφωνα) απόφαση του τοπικού συμβουλίου της κοινότητάς μας.

Για την Παράταξη

Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
επικεφαλής
Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας

Απάντηση