ΣΕΒ: Να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων

0

Από πρόσθετη ρευστότητα ύψους 6,5 δισ. ευρώ θα επωφεληθεί η αγορά μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο, εάν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα σχετικά με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και δεν συσσωρευθούν πρόσθετες ληξιπρόθεσμες οφειλές, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία.

Όπως υπενθυμίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ήδη σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Από τον Ιούνιο 2016 μέχρι τον Απρίλιο 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν κατά €3,3 δισ. και ανέρχονται πλέον σε €6,5 δισ.

σεβ2

Το ποσό αυτό προβλέπεται να μηδενισθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2018, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) να συνεισφέρει €3,1 δισ. προς τον σκοπό αυτό και με την ελληνική κυβέρνηση να εξοφλεί τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών €0,5 δισ. μηνιαίως από τον Ιούλιο και μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, και €0,4 δισ. μηνιαίως από τον Νοέμβριο του 2017 και μέχρι τον Αύγουστο του 2018, εκ των οποίων το 50% θα προέρχεται από ελληνικούς πόρους, που η καταβολή τους θα ενεργοποιεί και το υπόλοιπο 50% από πόρους του ΕΜΣ.

σεβ3

Μάλιστα, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι για την επιτάχυνση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί την αυτόματη (χωρίς έλεγχο) επιστροφή ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, εφόσον τα εκκρεμή ποσά είναι μικρότερα των €10.000.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το 1,24% του συνολικού ποσού των επιστροφών του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (90% των περιπτώσεων), και το 0,45% του συνολικού ποσού των επιστροφών ΦΠΑ (35% των περιπτώσεων).

Πηγή: reporter.gr

Leave a Reply