Μικρή ανάκαμψη στον εγχώριο τουρισμό

0

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο εγχώριος τουρισμός μειώθηκε κατά περίπου 67,0%   σύμφωνα με τη επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που κάνει το SETE Intelligence και δημοσιεύει στο μηνιαίο του δελτίο για τον Ιούλιο. Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού και ακτοπλοΐας, το 2016 καταγράφεται σημαντική αύξηση του εγχώριου τουρισμού σε σχέση με το 2015 (που ήταν έτος εξαιρετικά υψηλής οικονομικής ανασφά- λειας). Συνεπώς η ταξιδιωτική δαπάνη του εγχώριου τουρισμού για το 2016 εκτιμάται σε € 1.365 εκ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το 2015.

Όπως αναφέρεται, η τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση της δαπάνης του εγχώριου τουρισμού είναι η «Έρευνα Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η εγχώρια τουριστική δαπάνη για ταξίδια άνω της 1 διανυκτέρευσης ήταν € 1.264 εκ. όταν για το 2014 ήταν € 1.352 εκ., δηλαδή συρρικνωμένη κατά 6,5% σε σχέση με το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη ήταν € 3.868 εκ.

Μεταξύ 2008 και 2015, λόγω της κρίσης: ο αριθμός των ταξιδιών με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις μειώθηκε κατά – 50,7%, η ΜΚΔ ανά ταξίδι μειώθηκε κατά -32,0%, ως αποτέλεσμα, η συνολική δαπάνη μειώθηκε κατά – 66,5%.

Για ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, προκύπτει ότι ο αριθμός των ταξιδίων μειώθηκε κατά -9,3%, η Μέση κατά Κεφαλή δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά +3,1%, ενώ η συνολική δαπάνη μειώθηκε κατά -6,5%.

Πηγή: reporter.gr

Leave a Reply