Ανάλυση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κορινθίων για το 2018 από τον αρμόδιο αντιδημαρχο Χαρ. Καμπούρη.