Καταψηφίζουμε ένα Τεχνικό πρόγραμμα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δημου

0

Ο Βασίλης Νανόπουλος εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν τη Συμμαχία Πολιτων να καταψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 για το Δήμο Κορινθίων. 

Leave a Reply