Ρυθμίσεις για επίλυση προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης

0

Με τον νόμο «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 23/2/2017 από τη Βουλή ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και μια σειρά από επείγοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να υποστηριχτεί η εύρυθμη λειτουργία των δήμων και κατά συνέπεια η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 48 του νόμου διατίθενται 94 εκατ. ευρώ στους δήμους για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν προκύψει από δικαστικές αποφάσεις. Το  μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή τα 64 εκατ. ευρώ, προέρχονται από το πρόγραμμα ΑΞΙΑ για δήμους με οικονομικά προβλήματα τα αποθέματα του οποίου ήταν ανενεργά τα τελευταία χρόνια.  Τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να σημειωθεί ότι για φέτος έχουν συνολικά διατεθεί στους δήμους 326 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και την απόδοση των δεδουλευμένων τους,  στο άρθρο 27 του ίδιου νόμου διασφαλίζεται με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο η ομαλή ροή της μισθοδοσίας και επιλύονται οι όποιες εμπλοκές έχουν προκύψει με τα εντάλματα πληρωμής συμβασιούχων των ΟΤΑ και άλλων φορέων του Δημοσίου (υπουργείων, νοσοκομείων, Ανεξάρτητων Αρχών, ΝΠΙΔ, ΦοΔΣΑ κ.λπ.) οι οποίοι και κυρίως οι οποίες, εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι γυναίκες, ασχολούνται με τη καθαριότητα. Όπως είναι ήδη γνωστό, οι συμβάσεις καθαριότητας έχουν παραταθεί μέχρι 31.12.2017 εφόσον οι εργαζόμενες κάλυπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας. Ειδικά για την περίπτωση των δήμων, οι δαπάνες καθαριότητας που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες μπορούν πλέον να εκκαθαρίζονται όχι μόνο από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας αλλά και από τα κάθε είδους γενικά  έσοδά τους. Με αυτό τον τρόπο δίνεται οριστική λύση σε αντιδράσεις δημάρχων που συνοδεύονταν με άρνηση παράτασης των συμβάσεων λόγω περιορισμένης επάρκειας των ανταποδοτικών εσόδων  και στην άρνηση ορισμένων  επιτρόπων του ελεγκτικού συνεδρίου να θεωρήσουν τα εντάλματα πληρωμών των συμβασιούχων. 

Για τους δήμους που φιλοξενούν καζίνο, όπως είναι για παράδειγμα είναι ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη αυξάνονται, με δεδομένο ότι στο άρθρο 20 του νόμου προβλέπεται ότι πέραν των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των καζίνο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις των καζίνο θα αποδίδουν δημοτικά τέλη με ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους.

Τέλος, με το άρθρο 36  καταργείται ο προληπτικός έλεγχος με την υποβολή χρηματικών ενταλμάτων των δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο πλέον θα μπορεί να διενεργεί στοχευμένους ελέγχους σε συγκεκριμένους φορείς ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών 

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής, αυτόνομης και επιχειρησιακά ικανής τοπικής αυτοδιοίκησης θα συνεχιστούν με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες αλλά και με το επιχειρησιακό σχέδιο αναθεώρησης του «Καλλικράτη».
Μ. Θελερίτη, βουλεύτρια ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας
Κόρινθος, 3 Μαρτίου 2017

Απάντηση