Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Ν. Κορινθίας για την απόφαση του ΔΣ Κορινθιων για τη θεματική εβδομαδα

0

Ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Ν. Κορινθίας παρευρέθηκαν στις 1/3/2017 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου, στο μέγαρο του Δημαρχείου Κορίνθου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με θέμα την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα (υπ.αρ.πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/ της 23-12-2016 «εξαιρετικά επείγουσα»). Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός και οι λοιποί εισηγητές, ανέλυσαν με γνώση και ήθος το θέμα της εισαγωγής των έμφυλων ταυτοτήτων στα Γυμνάσια και εναντιώθηκαν πλειοψηφικά στη διεξαγωγή της. Κατόπιν πρότασης του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Χασικίδη, δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο της ΠΕΘ Ν. Κορινθίας κ. Νεκτάριο Μετζάκη και στη Γραμματέα κ. Κωνσταντίνα Τόγια, οι οποίοι ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της Εγκυκλίου και  ανέπτυξαν τις θέσεις της ΠΕΘ Ν. Κορινθίας καθώς και τις προσωπικές τους θέσεις. Τεκμηριωμένα ανέλυσαν τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια δράση σε μαθητές της προεφηβείας και εφηβείας, επικαλούμενοι παιδαγωγικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, ηθικούς και ψυχολογικούς λόγους. Ενώ τόνισαν το δικαίωμα των γονέων να αποφασίζουν για την ψυχοσεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Κατόπιν γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, ψηφίστηκε με σχετική πλειοψηφία κείμενο διαμαρτυρίας συλλόγων γονέων, κοινωνικών και πολιτιστικών σωματείων, επιστημονικών και συνδικαλιστικών ενώσεων,  φυσικών προσώπων, Χριστιανικών συλλόγων και  φορέων  που δραστηριοποιούνται στο Ν. Κορινθίας, με το οποίο ζητείται την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της Εγκυκλίου από τον υπουργό Παιδείας  κ. Γαβρόγλου  για λόγους ψυχοπαιδαγωγικούς, ιατρικούς, επιστημονικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς και εθνικούς, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                          ΤΟΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Απάντηση