Ο Δημητρης Ραψωματιώτης μιλά στο ekorinthos.gr για το σκεπτικο που καταρτίζει το ψηφοδέλτιο του δίνοντας έμφαση στη γεωγραφική, επαγγελματική και ηλικιακή ποικιλία ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι επαγγελματικές ομάδες.