Πώς να αναστείλετε μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 όλες τις πληρωμές φόρων

0

eurokinissi

Εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναστείλουν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 όλες τις πληρωμές των φόρων οι οποίοι τους καταλογίστηκαν μέχρι την 1η-10-2014, χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου με τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον προχωρήσουν σε εφάπαξ καταβολή των αρχικών οφειλών τους το αργότερο μέχρι τις 3 Απριλίου.

Εναλλακτικά, μπορούν να αναβάλουν μέχρι τον Μάρτιο όλες τις πληρωμές φόρων που έχουν βεβαιωθεί έως την 1η-10-2014 στα ονόματά τους και να ξεκινήσουν από τον Απρίλιο τη σταδιακή εξόφληση των οφειλών αυτών σε πολλές μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 72 ή ακόμη και τις 100, με το πρόσθετο ευεργέτημα της μείωσης των τόκων, των προστίμων και των προσαυξήσεων κατά ποσοστά από 20% έως και 90%. Μπορούν δηλαδή να επιμηκύνουν έως και το 2022 τη διάρκεια αποπληρωμής όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών οφειλών που τους καταλογίστηκαν μέχρι την 1η-10-2014.

Όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, όλα αυτά τους τα επιτρέπει η νέα ρύθμιση για τα χρέη προς τις εφορίες και τα τελωνεία, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης από τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου.

Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση της κ. Σαββαΐδου, όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες βεβαιώθηκαν μέχρι την 1η-10-2014 -είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι- μπορούν πλέον να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση με την υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ ή στα αρμόδια τελωνεία μέχρι τις 31-3-2015 και, στο πλαίσιο αυτό, να εξοφληθούν είτε εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από κάθε πρόστιμο, τόκο και προσαύξηση, είτε σταδιακά, σε πολλές μηνιαίες δόσεις, που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 72 ή τις 100, και με εκπτώσεις από 20% έως 90% επί των τόκων, των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης της κ. Σαββαΐδου, στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι την 1η-10-2014 στις ΔΟΥ και τα τελωνεία της χώρας, δηλαδή ακόμη κι αυτές που δεν έγιναν ή πρόκειται να γίνουν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η οκτωβρίου2014 και μέχρι την 31η Μαρτίου 2015! Ως εκ τούτου:

*Εκατομμύρια φορολογούμενοι που αυτή τη στιγμή χρωστούν ακόμη 4 μηνιαίες δόσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων οι οποίες λήγουν κανονικά στις 28-11-2014, στις 31-12-2014, στις 30-1-2015 και στις 27-2-2015, μπορούν να αφήσουν απλήρωτες όλες αυτές τις δόσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου και τότε να τις εντάξουν στη νέα ρύθμιση ώστε να τις εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 3 Απριλίου με πλήρη απαλλαγή από όλους τους τόκους, τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι τις 31-3-2015!

Όσοι από τους παραπάνω φορολογούμενους χρωστούν και την τελευταία διμηνιαία δόση του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του έτους 2014, η οποία λήγει κανονικά στις 31-12-2014, μπορούν να την αφήσουν κι αυτήν απλήρωτη μέχρι το τέλος Μαρτίου και τότε να την εντάξουν μαζί με τις απλήρωτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ στη νέα ρύθμιση, ώστε να εξοφλήσουν το συνολικό ποσό όλων αυτών των δόσεων εφάπαξ μέχρι 3 Απριλίου και να τύχουν πλήρους απαλλαγής από όλους τους τόκους, τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι τις 31-3-201Επίσης, όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα είτε τη μία είτε και τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, που έχουν ήδη λήξει, μπορούν να αφήσουν απλήρωτες μέχρι το τέλος Μαρτίου τόσο αυτές τις δόσεις όσο και τις υπόλοιπες που δεν έχουν ακόμα λήξει αυτή τη στιγμή. Λίγο πριν το τέλος Μαρτίου, μπορούν να εντάξουν στη νέα ρύθμιση όλες αυτές τις οφειλές που θα έχουν καταστεί έως τότε όλες ληξιπρόθεσμες ώστε να τις εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 3 Απριλίου με διαγραφή όλων των τόκων, των προστίμων και των προσαυξήσεων που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι τότε!

*Εναλλακτικά όλοι οι παραπάνω φορολογούμενοι μπορούν να αναστείλουν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 τις πληρωμές των εκκρεμουσών  δόσεων ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και φόρου πολυτελούς διαβίωσης, ώστε περί τις 31-3-2015 να εντάξουν στη νέα ρύθμιση όλες αυτές τις οφειλές με σκοπό να τις εξοφλήσουν έως και σε 72 ή 100 μηνιαίες δόσεις! Μπορούν δηλαδή να αφήσουν όλες τις μη καταβληθείσες δόσεις των φόρων αυτών και να τις εντάξουν όλες μαζί στη νέα ρύθμιση για να τις αποπληρώσουν σε πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 20% έως και 90% στους τόκους, στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι τότε.

*Γενικότερα, όσοι οφείλουν οποιαδήποτε ποσά φόρων έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή τα τελωνεία μέχρι την 1η-10-2014 μπορούν να αφήσουν απλήρωτα όλα αυτά τα ποσά μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 για να ρυθμίσουν τότε την εξόφλησή τους, είτε εφάπαξ ως τις 3 Απριλίου, με πλήρη απαλλαγή από τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε σε 2 έως 72 ή και 100 μηνιαίες δόσεις, με εκπτώσεις από 20% έως και 90% επί των συσσωρευθέντων ποσών τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων.

 

Leave a Reply