Πρωτοβουλίες Χρίστου Δήμα το διάστημα 2012-2014 για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό: