Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση σε δημοτικούς υπαλλήλους

0

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση σε δημοτικούς υπαλλήλους

Η ΠΟΕ ΟΤΑ είχε εξαγγείλει αποχή από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου για το θέμα αυτό

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιλύεται το πρόβλημα της μη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των δήμων -σε πολλούς από τις εκλογές του 2012 – γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση της ΠΟΕ ΟΤΑ η οποία έχει εξαγγείλει αποχή «από κάθε διαδικασία για την προετοιμασία, διεξαγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015».

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, που αφορά τις χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους τους, οι «χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους, δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και είναι ακατάσχετες».

Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της μη πληρωμής υπαλλήλων ήδη από τις εκλογές του 2012 και του 2014, στην ΠΝΠ σημειώνεται ότι η ρύθμιση ισχύει «για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε ΟΤΑ ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης».

Για το ίδιο θέμα επιστολή διαμαρτυρίας προς τις ηγεσίες των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών έχει αποστείλει και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Leave a Reply