Έτοιμη για τυχόν κυβερνοεπιθέσεις το βράδυ των εκλογών η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

0

Έτοιμη για τυχόν κυβερνοεπιθέσεις το βράδυ των εκλογών η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στήνεται ομπρέλα προστασίας γύρω από το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» μέσω του οποίου θα μεταδοθούν τα εκλογικά αποτελέσματα

Η ασφαλής μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ήταν το θέμα της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη συμμετοχή στελεχών και φορέων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης τυχόν τεχνικών θεμάτων ή κακόβουλων ενεργειών, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της μετάδοσης, καθορίστηκε ομάδα συντονισμού της εκλογικής διαδικασίας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για άμεση και συνεχή επικοινωνία, με στόχο την προστασία της διαδικασίας μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρίσκεται ήδη σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, για τη διαφύλαξη των διαδικτυακών υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η ροή της μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

Leave a Reply