Πραγματοποιήθηκε ηεκδήλωση λήξης των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων με «Απολογισμό  – Βράβευση εθελοντών εκπαιδευτικών – Μουσικό

πρόγραμμα»  στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού σχολείου Κορίνθου.


Ευχαριστούμε για το βίντεο το Γ. Ναστουλη και για τις φωτογραφίες το Ν. Νικολοπουλο