Δωρεάν μεταφορά στο MARE WEST. Δείτε τα δρομολόγια.

0

Τώρα και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά στο MARE WEST από Κορινθο με το νέο μας MINI BUS

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δευτέρα – Παρασκευή
Από πλατεία «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ»:
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Από MARE WEST:
16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 21:15

Σάββατο
Από πλατεία «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ»:
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Από MARE WEST:
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00

Απάντηση